CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình đào tạo Quốc gia Úc ACARA

Hình thành nền tảng cho các công dân toàn cầu

Chương trình đào tạo quốc gia Úc (Australian National Curriculum Framework) được thiết kế và xây dựng bởi Cơ quan Phúc trình và Thẩm định Chương trình Học thuật Úc (ACARA) từ năm 2009 với lộ trình học thống nhất và chặt chẽ từ lớp 1-12.

Trọng tâm chương trình đào tạo quốc gia Úc

ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) là Cơ quan Phúc trình và Thẩm định Chương trình Học thuật Úc, được ủy quyền của Chính phủ Úc chịu trách nhiệm triển khai và nâng cao chương trình giảng dạy tiêu chuẩn trên toàn nước Úc dành cho các cấp lớp từ Mẫu giáo đến Lớp 12.

Chương trình đào tạo quốc gia Úc chú trọng vào 3 khía cạnh, bao gồm Lĩnh vực học tập (Learning Areas), Năng lực chung (General Capabilities) và Những ưu tiên trong chương trình giảng dạy (Cross-Curriculum Priority). Kết hợp với nhau, 3 khía cạnh này đặt ra những kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng thiết yếu mà người học cần để học hỏi, đóng góp và tạo ra sự thay đổi tích cực đến cộng đồng, rộng hơn là với thế giới.

Vì thế, mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng sống và làm việc mà các em nên có để thành công trong thế kỷ 21, phát triển người học thành những người tự tin và sáng tạo, những công dân năng động và có tư duy hiểu biết trước những vấn đề toàn cầu.

Lĩnh vực học tập

Chương trình đào tạo xác định và tổ chức các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cần thiết mà học sinh nên học trong 8 lĩnh vực học tập xuyên suốt từ Tiểu học đến THPT, trong đó 4 lĩnh vực học tập bao gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất. Ngoài ra, 4 lĩnh vực còn lại gồm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật, Công nghệ và Ngôn ngữ sẽ được chia thành nhiều môn học khác nhau.

 • Khoa học Xã hội và Nhân văn: Công dân và Quyền công dân, Kinh tế và Kinh doanh, Địa lý và Lịch sử
 • Nghệ thuật: Khiêu vũ, Kịch nghệ, Nghệ thuật Truyền thông, Âm nhạc và Nghệ thuật Thị giác
 • Công nghệ: Thiết kế và Công nghệ, và Công nghệ Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ

Năng lực chung

Chương trình đào tạo được thiết kế để giúp phát huy 7 năng lực chung cần có ở người học bao gồm:

 • Năng lực ngôn ngữ và văn chương
 • Năng lực tính toán
 • Năng lực công nghệ thông tin
 • Năng lực đổi mới sáng tạo
 • Năng lực giao tiếp xã hội
 • Năng lực phục vụ cộng đồng
 • Năng lực ngoại giao

Các năng lực chung này được xây dựng và phát triển thông qua việc giảng dạy các nội dung của từng lĩnh vực học tập kể trên. Vì vậy, để phát triển toàn diện 7 năng lực cá nhân đòi hỏi học sinh phải nỗ lực học tập, tìm tòi và sáng tạo thông qua các môn học khác nhau trong lĩnh vực học tập.

Chương trình đào tạo quốc gia Úc – ACARA tại Nam Úc Scotch AGS

Tại Nam Úc Scotch AGS, chương trình đào tạo được thiết kế chuẩn hóa dựa trên chương trình đào tạo quốc gia Úc. Học sinh sẽ được học chương trình Úc từ bậc Tiểu học đến bậc THPT kết hợp song song với các môn học của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam. Cùng với sự kết hợp này, mục tiêu của lộ trình đào tạo sẽ giúp các em học sinh xây dựng nền tảng kiến thức cốt lõi vững chắc, giỏi ngoại ngữ, thành thạo kỹ năng sống và phát huy tối đa năng lực của bản thân để trở thành những công dân tự tin, bản lĩnh, cạnh tranh với bạn bè thế giới, đồng thời các em vẫn hiểu rõ cội nguồn của mình và yêu những giá trị văn hóa Việt.

 • Lớp 1-2: Trong hai năm học đầu tiên của bậc Tiểu học, học sinh khám phá các kĩ năng tương tác với nhau, qua các bài tập thí nghiệm và thực hành. Nhà trường tập trung phát triển kĩ năng đọc viết và tính toán, là cơ sở cho sự phát triển học tập về sau. Trong hai năm này, các em sẽ tập trung học tập trong lớp học và tìm hiểu về ý thức cộng đồng.
 • Lớp 3-4: Học sinh Lớp 3 và 4 trở nên tự lập hơn; các em dần giao tiếp với bạn bè và thầy cô hiệu quả hơn. Tiếng Anh và Toán tiếp tục được ưu tiên, khả năng đọc viết và tính toán được phát triển trong tất cả các môn học.
 • Lớp 5-6: Ở Lớp 5 và 6, học sinh bắt đầu ý thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần; các em kết nối và giao tiếp tốt với người khác; các em bắt đầu đặt ra những câu hỏi đầy thách thức và tìm kiếm câu trả lời; các em đưa ra quyết định sáng suốt và hành động có trách nhiệm. Chương trình học chú trọng phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin ở hai nhóm lớp này.
 • Lớp 7-8: Lớp 7 và Lớp 8 học sinh sẽ gặp nhiều thách thức mới về cuộc sống cá nhân hay sinh hoạt theo tổ chức. Ở lứa tuổi này, chương trình học bậc THCS tập trung nhiều hơn vào tầm quan trọng của bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, quản lý các mối quan hệ cá nhân.
 • Lớp 9-10: Ở Lớp 9 và 10, chương trình học trang bị cho học sinh những kiến thức về xã hội, kinh tế, công dân, giúp các em thực hành việc ứng dụng kiến thức vào cuộc sống xã hội bên ngoài trường học. Học sinh sẽ bắt đầu được lựa chọn lĩnh vực và ngành nghề mình yêu thích, từ đó đưa ra những lựa chọn môn học tương ứng.
 
Lộ trình học tập Scotch AGS
Lộ trình học tập từ Tiểu học đến Trung học phổ thông tại Nam Úc Scotch AGS