CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình giáo dục Úc

Hình thành nền tảng cho các công dân toàn cầu

Chương trình giáo dục Úc (Australian Curriculum) được thiết kế và xây dựng bởi Cơ quan Phúc trình và Thẩm định Chương trình Học thuật Úc từ năm 2009 với lộ trình học thống nhất và chặt chẽ từ lớp 1-12.

Trọng tâm chương trình giáo dục Úc

Chương trình giáo dục Úc nhấn mạnh vào tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp và sáng tạo. Đây là những kỹ năng quan trọng để chuẩn bị cho các em sẵn sàng trong thời đại mới khi đảm bảo rằng học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển các năng lực cần thiết để hội nhập với một thế giới không ngừng thay đổi.

đại học deakin - lớp học demo, tú tài Úc
Học sinh tại Úc hay ngoài lãnh thổ nước Úc đều đạt được chất lượng đào tạo chương trình Úc tương đương nhau.

Ưu điểm của chương trình Úc là đảm bảo chất lượng và sự nhất quán trong đào tạo, kể cả ở Úc và những quốc gia ngoài khu vực. Chương trình học phản ánh nền giáo dục hiện đại, hỗ trợ sự phát triển đa chiều của học sinh với sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và kỹ năng sống, giúp các em đạt được những thành tựu để thành công cả trong hiện tại và tương lai.

Điển hình, trong môn Tiếng Anh, học sinh được khám phá niềm vui thông qua việc tường thuật, kể chuyện, và viết, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ và văn học. Môn Toán khuyến khích giải quyết vấn đề và tư duy logic thông qua các hoạt động liên quan đến con số, hình học và đo lường. Môn Khoa học gợi mở sự tò mò và tư duy khoa học qua việc khám phá thế giới và các hiện tượng tự nhiên.

Các môn Nghệ thuật, bao gồm Âm nhạc và Mỹ thuật, phát triển sự sáng tạo và biểu đạt bản thân. Môn Công nghệ giúp học sinh chuẩn bị kỹ năng số cho thời đại hiện đại. Môn Giáo dục Thể chất và Sức khỏe thúc đẩy sức khỏe về cả thể chất và tinh thần.

Lĩnh vực học tập

Chương trình giáo dục Úc xác định và tổ chức các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cần thiết mà học sinh nên học trong 8 lĩnh vực học tập xuyên suốt từ Tiểu học đến THPT, trong đó 4 lĩnh vực học tập bao gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất.

Ngoài ra, 4 lĩnh vực còn lại gồm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật, Công nghệ và Ngôn ngữ sẽ được chia thành nhiều môn học khác nhau.

8 lĩnh vực học tập trong chương trình
8 lĩnh vực học tập trong chương trình Úc.
 • Khoa học Xã hội và Nhân văn: Công dân và Quyền công dân, Kinh tế và Kinh doanh, Địa lý và Lịch sử
 • Nghệ thuật: Khiêu vũ, Kịch nghệ, Nghệ thuật Truyền thông, Âm nhạc và Nghệ thuật Thị giác
 • Công nghệ: Thiết kế và Công nghệ, và Công nghệ Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ

Năng lực chung

Sự đa dạng và linh hoạt trong thiết kế chương trình Úc mà mang lại, kết hợp cùng phương pháp giảng dạy từ Nam Úc Scotch AGS  đã hình thành nên bộ 7 năng lực chung mà mỗi học sinh cần phải có để đáp ứng kịp thời xu hướng của thời đại, bao gồm các năng lực: Ngôn ngữ và văn chương, Tính toán, Công nghệ thông tin, Đổi mới sáng tạo, Giao tiếp xã hội, Phục vụ cộng đồng và Ngoại giao.

Các năng lực là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng, hành vi được phát triển thông qua từng nội dung giảng dạy trong 8 lĩnh vực học tập. Quá trình này giúp rèn luyện từng học sinh trở thành những cá nhân tự tin và sáng tạo, những người học thành công suốt đời và những thành viên tích cực và có hiểu biết của cộng đồng.

Vì thế, mỗi năng lực trong khung chương trình giáo dục Úc đòi hỏi người học phải đạt được một số yêu cầu nhất định như sau:

 • Năng lực ngôn ngữ và văn chương: Học sinh cần thành thạo kỹ năng đọc hiểu đa văn bản trong từng tình huống, ngữ cảnh nhất định bao gồm khả năng đọc, ghi nhớ, viết, hiểu, sáng tạo và nói.
 • Năng lực tính toán: Người học cần hiểu được vai trò của toán học trong đời sống, từ đó sử dụng kiến thức và kỹ năng tính toán chính xác, có mục đích nhằm áp dụng vào học tập, làm việc và nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai.
 • Năng lực công nghệ thông tin: Năng lực này được hình thành khi xây dựng cho học sinh khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ, gắn với việc truy cập và quản lý thông tin, bao gồm khả năng tìm kiếm, thực hiện các tác vụ trên máy tính, sử dụng phần mềm và ứng dụng,…
 • Năng lực đổi mới sáng tạo: Tư duy phản biện là cốt lõi của hầu hết các hoạt động trí tuệ liên quan đến lập luận và giải quyết vấn đề. Mặt khác, tư duy sáng tạo liên quan đến học sinh học cách tạo ra và áp dụng các ý tưởng mới trong các bối cảnh cụ thể, nhìn nhận các tình huống hiện có theo cách hoàn toàn mới, sáng tạo những ý tưởng mới nhằm đưa ra những giải pháp dẫn đến những kết quả tích cực.
 • Năng lực giao tiếp xã hội: Năng lực này liên quan đến việc học sinh hiểu rõ bản thân mình và những người khác, có khả năng quản lý hiệu quả các mối quan hệ cá nhân, trong học tập, công việc lẫn trong cuộc sống. Học sinh được khuyến khích phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội thông qua các hoạt động bên trong và ngoài lớp học.
 • Năng lực phục vụ cộng đồng: Việc phục vụ cộng đồng không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian một cách hiệu quả, mà còn giúp các em trở thành những công dân có trách nhiệm và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.
 • Năng lực ngoại giao: Đây là nhóm năng lực tập trung vào sự hiểu biết đa văn hóa. Điều này liên quan đến việc học sinh học cách tiếp thu và hội nhập các nền văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng của riêng mình cũng như của xã hội, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cũng như làm phong phú đời sống trí tuệ và tinh thần trong mỗi cá nhân.
Học sinh tại Nam Úc Scotch AGS được đào tạo theo chương trình Úc toàn phần từ.
Học sinh tại Nam Úc Scotch AGS được học chương trình Úc toàn phần theo.

Các năng lực chung này được xây dựng và phát triển thông qua việc giảng dạy các nội dung của từng lĩnh vực học tập kể trên. Vì vậy, để phát triển toàn diện 7 năng lực cá nhân đòi hỏi học sinh phải nỗ lực học tập, tìm tòi và sáng tạo thông qua các môn học khác nhau trong lĩnh vực học tập.

Chương trình giáo dục Úc tại Nam Úc Scotch AGS

Tại Nam Úc Scotch AGS, chương trình đào tạo được thiết kế chuẩn hóa dựa trên chương trình giáo dục Úc. Học sinh sẽ được học chương trình Úc từ bậc Tiểu học đến bậc THPT kết hợp song song với các môn học của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Cùng với sự kết hợp này, mục tiêu của lộ trình đào tạo sẽ giúp các em học sinh xây dựng nền tảng kiến thức cốt lõi vững chắc, giỏi ngoại ngữ, thành thạo kỹ năng sống và phát huy tối đa năng lực của bản thân để trở thành những công dân tự tin, bản lĩnh, cạnh tranh với bạn bè thế giới, đồng thời các em vẫn hiểu rõ cội nguồn của mình và yêu những giá trị văn hóa Việt.