Tuyển sinh

Học Bổng Tài Năng

Đồng hành cùng tài năng Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên sự nỗ lực học tập của học sinh, Scotch AGS trân trọng trao tặng các suất học bổng tài năng giá trị dành cho những em học sinh tài năng có thành tích xuất sắc trong năm học 2023.

Các suất học bổng tối đa có giá trị lên đến 50% học phí, được quyết định bởi Hội đồng Trường dựa trên kết quả học tập và kết quả xét tuyển hồ sơ.

Chính sách học bổng dành cho năm đầu tiên học sinh nhập học Scotch AGS     (lớp 10-11)

Mức Học bổng GPA năm học trước GPA (Trường chuyên) VEPT IELTS Trình độ tiếng Anh
50% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 61-65 7.0 PTE 65+ | TOEFL iBT 94+ | IELTS Academic 7.0+ | Pearson Versant 61+
8.5<= GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 66-69 7.5 PTE 73+ | TOEFL iBT 102+ | IELTS Academic 7.5+ | Pearson Versant 66+
40% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 56-60 6.5 PTE 58+ | TOEFL iBT 82+ | IELTS Academic 6.5+ | Pearson Versant 56+
8.5<=GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 61-65 7.0 PTE 65+ | TOEFL iBT 94+ | IELTS Academic 7.0+ | Pearson Versant 61+
30% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 61-65 6.0 PTE 50+ | TOEFL iBT 70+ | IELTS Academic6.0+ | Pearson Versant 51+
8.5<=GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 56-60 6.5 PTE 58+ | TOEFL iBT 82+ | IELTS Academic 6.5+ | Pearson Versant 56+