TÌM HIỂU THÊM

Học Bổng Tài Năng

Đồng hành cùng tài năng Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên sự nỗ lực học tập của học sinh, Scotch AGS trân trọng trao tặng các suất học bổng tài năng giá trị dành cho những em học sinh tài năng có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Các suất học bổng tối đa có giá trị lên đến 70% học phí, được quyết định bởi Hội đồng Trường dựa trên kết quả học tập và kết quả xét tuyển hồ sơ.

Phụ huynh tìm hiểu thêm:

Chính sách học bổng dành cho năm đầu tiên học sinh nhập học Scotch AGS

Mức Học bổng GPA năm học trước Trình độ tiếng Anh
70% GPA >= 9.0 PTE 58+ hoặc TOEFL iBT 82+ hoặc IELTS Academic 6.5+ hoặc Pearson Versant 56+
8.5<= GPA<9.0 PTE 65+ hoặc TOEFL iBT 94+ hoặc IELTS Academic 7.0+ hoặc Pearson Versant 61+
8.0<=GPA<8.5 PTE 79+ hoặc TOEFL iBT 110+ hoặc IELTS Academic 8.0+ hoặc Pearson Versant 70+
50% GPA >= 8.5 PTE 50+ hoặc TOEFL iBT 70+ hoặc IELTS Academic 6.0+ hoặc Pearson Versant 51+
8.0<=GPA<8.5 PTE 58-78 hoặc TOEFL iBT 82-109 hoặc IELTS Academic 6.5-7.5 hoặc Pearson Versant 56-69
7.5<=GPA<8.0 PTE 79+ hoặc TOEFL iBT 110+ hoặc IELTS Academic 8.0+ hoặc Pearson Versant 70+
30% GPA >= 8.0 PTE 42+ hoặc TOEFL iBT 59+ hoặc IELTS Academic 5.5+ hoặc Pearson Versant 46+
7.5<=GPA<8.0 PTE 50-78 hoặc TOEFL iBT 70-109 hoặc IELTS Academic 6.0-7.5 hoặc Pearson Versant 51-69
7.0<=GPA<7.5 PTE 79+ hoặc TOEFL iBT 110+ hoặc IELTS Academic 8.0+ hoặc Pearson Versant 70+

Chính sách duy trì học bổng dành cho các năm tiếp theo

Mức Học bổng GPA năm học trước
70% GPA>=9.0 hoặc 80% môn học đạt từ A+ trở lên, không môn nào đạt dưới A
50% 8.5<=GPA<9.0 hoặc 80% môn học đạt từ A trở lên, không môn nào đạt dưới B+
30% 8.0<=GPA<8.5 hoặc 80% môn học đạt từ B+ trở lên, không môn nào đạt dưới B

Scotch AGS là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường
học thuật và phong cách sống.

liên hệ & hỗ trợ