TÌM HIỂU THÊM

Học Bổng Tài Năng

Đồng hành cùng tài năng Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên sự nỗ lực học tập của học sinh, Scotch AGS trân trọng trao tặng các suất học bổng tài năng giá trị dành cho những em học sinh tài năng có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Các suất học bổng tối đa có giá trị lên đến 50% học phí, được quyết định bởi Hội đồng Trường dựa trên kết quả học tập và kết quả xét tuyển hồ sơ.

Phụ huynh tìm hiểu thêm:

Chính sách học bổng dành cho học sinh mới nhập học Scotch AGS

Mức Học bổng GPA năm học trước

GPA (Trường chuyên)

VEPT IELTS   Trình độ tiếng Anh
50% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 61-65 7.0

PTE 65+ | TOEFL iBT 94+ | IELTS Academic 7.0+ | Pearson Versant 61+

8.5<= GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 66-69 7.5

PTE 73+ | TOEFL iBT 102+ | IELTS Academic 7.5+ | Pearson Versant 66+

40% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 56-60 6.5

PTE 58+ | TOEFL iBT 82+ | IELTS Academic 6.5+ | Pearson Versant 56+

8.5<=GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 61-65 7.0

PTE 65+ | TOEFL iBT 94+ | IELTS Academic 7.0+ | Pearson Versant 61+

30% GPA >= 9.0 GPA ≥ 8.5 61-65 6.0

PTE 50+ | TOEFL iBT 70+ | IELTS Academic6.0+ | Pearson Versant 51+

8.5<=GPA<9.0 8.0 ≤ GPA < 8.5 56-60 6.5

PTE 58+ | TOEFL iBT 82+ | IELTS Academic 6.5+ | Pearson Versant 56+

Lưu ý: Chính sách Học bổng trên chỉ được áp dụng cho học sinh mới nhập học Lớp 10 và 11 năm học 2023-24. (Riêng đối với học sinh nhập học Lớp 11 vào năm học 2023-2024 thì học bổng được cấp cho cả 2 năm lớp 11-12).

Chính sách gia hạn học bổng năm học 2024-2025

Mức Học bổng GPA năm học trước
50% GPA>=9.0 hoặc tất cả môn học đạt điểm A
30% 8.0<=GPA<8.5 hoặc 80% môn học đạt điểm A, chỉ có 1 môn đạt điểm B 

Lưu ý: Chính sách gia hạn học bổng trên chỉ được áp dụng cho học sinh Lớp 11 năm học 2024-2025 có học bổng hết hạn vào cuối năm Lớp 10 của năm học trước. 

Scotch AGS là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường
học thuật và phong cách sống.

liên hệ & hỗ trợ