Tuyển sinh

Tài Chính Giáo Dục EduFin AGS

Với phương châm “Không để gánh nặng tài chính ảnh hưởng đến ước mơ học tập quốc tế của con bạn“, Nam Úc Scotch AGS – Trường Úc 100 năm sẽ đồng hành với quý phụ huynh thông qua Chương trình EduFin AGS.

EduFin AGS là Chương trình tài chính giáo dục quốc tế toàn diện, được thiết kế riêng cho phụ huynh có con học từ Lớp 1 đến Lớp 11 tại Scotch AGS với 2 giải pháp đầu tư chính, bao gồm: Đầu tư học tập có hoàn lạiQuyền chọn ưu đãi học phí. Tham gia chương trình, quý phụ huynh không chỉ đảm bảo quá trình học tập liên tục và lâu dài của con mà còn nhận được những quyền lợi tài chính đặc biệt khi có thể:

Chương trình Tài chính giáo dục EduFin AGS

EduFin AGS xin gửi đến quý phụ huynh 2 giải pháp đầu tư tài chính, bao gồm: Đầu tư học học tập có hoàn lại với 3 gói hạn mức (dành cho học sinh từ Lớp 1-10) và Quyền chọn ưu đãi học phí với 3 gói hạn mức (dành cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12).

ĐẦU TƯ HỌC TẬP CÓ HOÀN LẠI (LỚP 1-10)
Khối lớp Lớp 1-2 Lớp 3-5 Lớp 6-10
Giá trị đầu tư 2.400.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000
Giá trị đầu tư khi có học bổng  

2.700.000.000

Thời gian đầu tư tối thiểu

03 năm

Quyền lợi khi tham gia
 • Không phải đóng học phí chính khoá trong thời gian còn hiệu lực hợp đồng
 • Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm
 • Nhận lại 100% Giá trị đầu tư từ sau 03 năm

Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại

 • Giá trị hoàn lại = Giá trị đầu tư – Học phí đã học
 • Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình
 • Phụ huynh có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng, cần thông báo trước 75 ngày. Thời gian hoàn vốn là không quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. 
Chuyển nhượng gói đầu tư
 • Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp hoặc thấp hơn.
 • Người thụ hưởng mới được áp dụng quyền lợi học tập tương ứng với số năm còn lại của gói tài chính.
QUYỀN CHỌN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (LỚP 1-12)
Giá trị đầu tư

Đợt 1: 500.000.000 VNĐ

Đợt 2: 600.000.000 VNĐ

Đợt 3: 650.000.000VNĐ

Thời hạn tham gia
 • Đến Lớp 9 (đối với học sinh lớp 1 – 8) hoặc đến lớp 12 (đối với học sinh từ lớp 9 trở lên)
 • Sau 1 năm, nếu PH có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng, cần thông báo trước 75 ngày
Quyền lợi khi tham gia
 • Giảm 40% học phí chính khoá đã niêm yết
 • Nhận lại 100% Giá trị đầu tư khi kết thúc thời hạn trên hợp đồng
Mức học phí áp dụng Căn cứ mức học phí công bố hằng năm

Rút vốn trước hạn

 • Nếu rút vốn trước Thời hạn trên hợp đồng, học sinh sẽ không được hưởng chính sách giảm 40% học phí cho những năm học còn lại trên hợp đồng và đóng học phí theo mức được niêm yết.

Lưu ý:

 • PH có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng, cần thông báo trước 75 ngày. Thời gian hoàn vốn là không quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. 
 • Trong trường hợp phụ huynh thông báo trễ hơn 75 ngày, thời điểm chấm dứt hợp đồng sẽ là 75 ngày, sau ngày có thông báo chính thức.
Chuyển nhượng gói đầu tư
 • Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp hoặc thấp hơn.
 • Người thụ hưởng mới được áp dụng quyền lợi học tập tương ứng với số năm còn lại của gói tài chính.