TÌM HIỂU THÊM

Tài Chính Giáo Dục

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên sự nỗ lực học tập của học sinh, Scotch AGS và đối tác của chúng tôi (EduFin) sẵn sàng đồng hành cùng Quý phụ huynh và học sinh thông qua các gói giải pháp tài chính giáo dục đặc biệt – Chương trình EduFin. Thông qua chương trình này, phụ huynh sẽ được hưởng những lợi ích khi được bảo hiểm rủi ro tăng giá học phí, hưởng các lợi ích tài chính trong suốt quá trình học sinh học tập tại Trường Scotch AGS và tiếp cận cơ hội vào các chương trình đại học quốc tế sau khi tốt nghiệp chỉ với ngân sách hiện có.

Chương trình EduFin 2023-2024 không áp dụng với học sinh được hưởng học bổng.

Phụ huynh tìm hiểu thêm:

Chương trình Edufin năm học 2023-2024

1. Đầu Tư Học Tập có hoàn lại
Đối tượng thụ hưởng Học sinh từ lớp 1 đến lớp 10
Giá trị đầu tư 3.000.000.000 VND
Thời gian đầu tư tối thiểu 03 năm
Quyền lợi học tập tại Scotch AGS

Miễn 100% học phí chính khoá trong thời gian học.

Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm. 

Nhận lại 100% giá trị đầu tư từ sau 3 năm.

Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại

Giá trị hoàn lại = Giá trị đầu tư – Học phí đã học

Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình. Phần học phí đã học sẽ được giảm trừ theo chính sách thu trọn năm/ hoặc giữa năm nếu thoả điều kiện thời gian quy định của Trường.

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp hoặc thấp hơn. Người thụ hưởng mới được áp dụng quyền lợi học tập tương ứng với số năm còn lại của gói tài chính. 
2. Quyền chọn Ưu Đãi Học Phí
Đối tượng thụ hưởng Học sinh từ lớp 1 đến lớp 10
Giá trị đầu tư 1.000.000.000 VND
Thời hạn đầu tư 03 năm
Quyền lợi học tập tại Scotch AGS

Giảm 50% học phí chính khoá trong 03 năm học liên tục tại Scotch AGS.

Nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư khi kết thúc Thời Hạn Đầu Tư

Rút vốn trước và chính sách hoàn lại

Nếu rút vốn trước Thời hạn đầu tư, học sinh không được hưởng chính sách giảm 50% học phí cho những năm đã học.

Giá trị hoàn lại = Giá Trị Đầu Tư – Học phí còn thiếu

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp hoặc thấp hơn. Người thụ hưởng mới được áp dụng quyền lợi học tập tương ứng với số năm còn lại của gói tài chính. 

Chương trình Edufin dành cho các đối tượng đặc biệt

Đối tượng:
– Học sinh xuất sắc thoả điều kiện GPA và trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn, nhập học Lớp 6-9 năm học 2023-2024 và đồng thời tham gia các gói giải pháp tài chính giáo dục theo Chương trình EduFin:

GPA

GPA (trường chuyên)

  VEPT IELTS Trình độ tiếng Anh
GPA ≥ 9.0 GPA ≥ 8.5 61-65 7.0 PTE 65+ | TOEFL iBT 94+
| IELTS Academic 7.0+ |
Pearson Versant 61+
8.5 ≤ GPA<9.0 8.0 ≤ GPA<8.5 66-69 7.5 PTE 73+ | TOEFL iBT 102+
| IELTS Academic 7.5+ |
Pearson Versant 66+

– Các trường hợp là con của CBCNV của Trường Scotch AGS

Chương trình tài chính ưu đãi:

– Áp dụng hạn mức đầu tư là 2.500.000.000 VND khi tham gia gói Đầu tư học tập có hoàn lại

– Áp dụng hạn mức đầu tư là 700.000.000 VND khi tham gia gói Quyền ưu đãi học phí

Số lượng gói tài chính ưu đãi:

Ban lãnh đạo nhà trường quyết định số lượng gói tài chính ưu đãi nhưng không vượt quá 20% tổng số gói tài chính phát hành trong năm. (Ví dụ: Số lượng gói Đầu tư không hoàn lại phát hành trong năm là 200 thì chỉ được phát hành 40 gói tài chính đặc biệt: 2,5 tỷ đồng/gói)

Thủ tục tham gia
  1. Phụ huynh ký kết Thoả Thuận Đầu Tư Học Tập với EduFin. Bản Thoả Thuận này quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về việc thực hiện các cam kết.
  2. Trường Scotch AGS phát hành Thư Xác Nhận đối với các nghĩa vụ tài chính, quyền lợi học tập mà học sinh được hưởng tại Trường với Phụ huynh;
  3. Phụ huynh thanh toán giá trị đầu tư để hoàn tất việc tham gia.

Scotch AGS là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường
học thuật và phong cách sống.

liên hệ & hỗ trợ