TÌM HIỂU THÊM

Tài Chính Giáo Dục

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên sự nỗ lực học tập của học sinh, Scotch AGS và đối tác của chúng tôi (EduFin) sẵn sàng đồng hành cùng Quý phụ huynh và học sinh thông qua các gói giải pháp tài chính giáo dục đặc biệt – Chương trình EduFin. Thông qua chương trình này, phụ huynh có thể chọn giải pháp Đầu tư học tập, Đầu tư Quyền ưu đãi học tập hoặc các giải pháp vay trả góp với Ngân hàng.

Bằng việc khẳng định cam kết học tập và cam kết tài chính lâu dài, phụ huynh được bảo hiểm rủi ro tăng giá học phí, hưởng các lợi ích tài chính trong suốt quá trình học sinh học tập tại trường quốc tế Scotch AGS và tiếp cận cơ hội vào các chương trình đại học quốc tế sau khi tốt nghiệp chỉ với ngân sách hiện có. Chương trình EduFin 2022 không áp dụng với học sinh được hưởng học bổng. Phụ huynh tìm hiểu thêm:

EduFin dành cho Bậc Trung học cơ sở

1. Đầu Tư Học Tập có hoàn lại
Đối tượng thụ hưởng Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, không thuộc đối tượng được hưởng học bổng.
Giá trị đầu tư 2.000.000.000 VND
Thời gian đầu tư tối thiểu 03 năm
Thời hạn đầu tư 04 năm – 07 năm, tuỳ vào cấp lớp bắt đầu chương trình tại Scotch AGS.
Quyền lợi học tập tại Scotch AGS Miễn 100% học phí chính khoá trong thời gian học.
Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm.
Giá trị hoàn lại từ năm học thứ 4 2.000.000.000 VND
Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại Giá trị hoàn lại = Giá trị đầu tư – Học phí đã học

Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình. Phần học phí đã học sẽ được giảm trừ theo chính sách thu trọn năm/ hoặc giữa năm nếu thoả điều kiện thời gian quy định của Trường.

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng khối trung học cơ sở.
2. Quyền chọn Ưu Đãi Học Phí
Đối tượng thụ hưởng Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, không thuộc đối tượng được hưởng học bổng của nhà Trường.
Giá trị đầu tư 500.000.000 VND
Thời hạn đầu tư 03 năm
Quyền lợi học tập tại Scotch AGS Giảm 50% học phí chính khoá trong 03 năm học liên tục tại Scotch AGS
Nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư khi kết thúc Thời Hạn Đầu Tư
Mức học phí áp dụng Căn cứ mức học phí công bố của Trường hàng năm.
Rút vốn trước và chính sách hoàn lại Nếu rút vốn trước Thời hạn đầu tư, học sinh không được hưởng chính sách giảm 50% học phí cho những năm đã học.

Giá trị hoàn lại = Giá Trị Đầu Tư – Học phí còn thiếu

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng khối trung học cơ sở.

EduFin dành cho Bậc Trung học phổ thông

1. Đầu tư Học Tập Có hoàn lại
Đối tượng thụ hưởng Học sinh lớp 10
Giá trị đầu tư 2.000.000.000 VND
Thời hạn đầu tư 03 năm 
Quyền lợi được hưởng Miễn 100% học phí chính khoá trong thời gian học tập tại Trường Scotch AGS. Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm. Nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư khi kết thúc Thời hạn đầu tư.
Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại

Giá trị hoàn lại = Giá trị đầu tư – Học phí đã học

Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình. Phần học phí đã học sẽ được tính giảm trừ theo chính sách thu trọn năm/ hoặc giữa năm nếu thoả điều kiện thời gian quy định của Trường.

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp đang học.
2. Đầu tư Học Tập Liên Thông Du Học Toàn Phần
Đối tượng thụ hưởng Học sinh lớp 10
Giá trị đầu tư 2.000.000.000 VND
Thời hạn đầu tư 03 năm 
Quyền lợi được hưởng

Miễn 100% học phí chính khoá trong thời gian học tập tại Trường Scotch AGS.
Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm.
Miễn 100% học phí du học toàn phần tại 1 trong 3 trường Đại học tại Úc:

  • Đại học Western Sydney
  • Đại học Wollongong
  • Đại học Griffith

Ngành học: Khối ngành Kinh Doanh/ hoặc các ngành khác có mức học phí bằng hoặc thấp hơn khối ngành Kinh doanh.

Kết thúc thời hạn đầu tư, nếu học sinh không chọn phương án du học toàn phần của chương trình thì được nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư.

Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại Giá Trị Hoàn Lại = Giá Trị Đầu Tư – Học phí đã học

Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình. Phần học phí đã học sẽ được tính giảm trừ theo chính sách thu trọn năm/ hoặc giữa năm nếu thoả điều kiện thời gian quy định của Trường.

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp đang học.
3. Quyền Chọn Ưu Đãi Học Phí
Đối tượng thụ hưởng Học sinh lớp 10 
Giá trị đầu tư 500.000.000 VND
Thời gian đầu tư 03 năm 
Quyền lợi được hưởng

Giảm 50% học phí chính khoá trong thời gian học tại Scotch AGS.

Nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư khi kết thúc Thời Hạn Đầu Tư.

Mức học phí áp dụng Căn cứ mức học phí công bố của Trường hàng năm.
Rút vốn trước 3 năm và chính sách hoàn lại

Nếu rút vốn trước Thời hạn đầu tư, học sinh không được hưởng chính sách giảm 50% học phí cho những năm đã học.

Giá trị hoàn lại = Giá Trị Đầu tư – Học phí còn thiếu

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp đang học.
4. Quyền Chuyển tiếp Du học bán phần bậc Đại học
Đối tượng thụ hưởng Học sinh lớp 10 
Giá trị đầu tư 500.000.000 VND
Thời gian đầu tư 03 năm 
Quyền lợi được hưởng

Giảm 50% học phí chính khoá trong thời gian học tại Scotch AGS.
Miễn 100% học phí du học bán phần 2 năm học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp du học 1 năm và nhận bằng cử nhân của các trường Đại học nước ngoài, bao gồm các chương trình sau:

  1. Western Sydney Global Pathway 2+1
  2. Wollongong Global Pathway 2+1
  3. Griffith Global Pathway 2+1

Kết thúc thời hạn đầu tư, nếu học sinh không chọn phương án du học bán phần của chương trình thì được nhận lại 100% Giá Trị Đầu Tư.

Mức học phí áp dụng Căn cứ mức học phí công bố của Trường hàng năm.
Rút vốn trước và chính sách hoàn lại Nếu rút vốn trước Thời hạn đầu tư, học sinh không được hưởng chính sách giảm 50% học phí cho những năm đã học.

Giá trị hoàn lại = Giá Trị Đầu tư – Học phí còn thiếu

Chuyển nhượng gói đầu tư Cho phép chuyển nhượng cho học sinh cùng cấp lớp đang học.
Thủ tục tham gia
  1. Phụ huynh ký kết Thoả Thuận Đầu Tư Học Tập với EduFin. Bản Thoả Thuận này quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về việc thực hiện các cam kết.
  2. Trường Scotch AGS phát hành Thư Xác Nhận đối với các nghĩa vụ tài chính, quyền lợi học tập mà học sinh được hưởng tại Trường với Phụ huynh;
  3. Phụ huynh thanh toán giá trị đầu tư để hoàn tất việc tham gia.

Scotch AGS là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường
học thuật và phong cách sống.

liên hệ & hỗ trợ