Tuyển sinh

Tài Chính Giáo Dục EduFin AGS

Với phương châm “Không để gánh nặng tài chính ảnh hưởng đến ước mơ học tập quốc tế của con bạn“, Scotch AGS – Trường Úc 100 năm sẽ đồng hành với quý phụ huynh thông qua Chương trình EduFin AGS.

EduFin AGS là Chương trình tài chính giáo dục quốc tế toàn diện, được thiết kế riêng cho phụ huynh có con học từ Lớp 1 đến Lớp 10 tại Scotch AGS với 2 giải pháp đầu tư chính, bao gồm: Đầu tư học tập có hoàn lạiQuyền chọn ưu đãi học phí. Tham gia chương trình, quý phụ huynh không chỉ đảm bảo quá trình học tập liên tục và lâu dài của con mà còn nhận được những quyền lợi tài chính đặc biệt khi có thể:

Chương trình Tài chính giáo dục EduFin AGS

EduFin AGS xin gửi đến quý phụ huynh 2 giải pháp đầu tư tài chính, bao gồm: Đầu tư học học tập có hoàn lại với 3 gói hạn mức và Quyền chọn ưu đãi học phí với 1 gói hạn mức dành cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 10. 

1. ĐẦU TƯ HỌC TẬP CÓ HOÀN LẠI (LỚP 1-2)
Vốn đầu tư học tập 2.400.000.000 VND
Thời hạn đầu tư tối thiểu 03 năm
Quyền lợi khi tham gia
 • Không phải đóng học phí chính khoá tại Scotch AGS trong thời gian tham gia chương trình
 • Nhận lại toàn bộ Vốn đầu tư học tập khi kết thúc thời gian tham gia chương trình EduFin
2. ĐẦU TƯ HỌC TẬP CÓ HOÀN LẠI (LỚP 3-5)
Vốn đầu tư học tập 2.500.000.000 VND
Thời hạn đầu tư tối thiểu 03 năm
Quyền lợi khi tham gia
 • Không phải đóng học phí chính khoá tại Scotch AGS trong thời gian tham gia chương trình
 • Nhận lại toàn bộ Vốn đầu tư học tập khi kết thúc thời gian tham gia chương trình EduFin
3. ĐẦU TƯ HỌC TẬP CÓ HOÀN LẠI (LỚP 6-10)
Vốn đầu tư học tập 3.000.000.000 VND
Thời hạn đầu tư tối thiểu 03 năm
Quyền lợi khi tham gia
 • Không phải đóng học phí chính khoá tại Scotch AGS trong thời gian tham gia chương trình
 • Nhận lại toàn bộ Vốn đầu tư học tập khi kết thúc thời gian tham gia chương trình EduFin
QUYỀN CHỌN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (LỚP 6-10)
Vốn đầu tư học tập 1.000.000.000 VND
Thời hạn đầu tư 03 năm
Quyền lợi khi tham gia
 • Chỉ đóng 50% học phí trong 03 năm học liên tục tại Scotch AGS
 • Nhận lại toàn bộ Vốn đầu tư học tập khi kết thúc thời gian tham gia chương trình EduFin

Chương trình EduFin AGS dành cho học sinh xuất sắc

Chương trình EduFin AGS dành cho các học sinh xuất sắc thoả điều kiện GPAtrình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn, nhập học từ Lớp 6 đến Lớp 9 năm học 2023-2024 và đồng thời tham gia các gói giải pháp tài chính giáo dục theo Chương trình EduFin.

XẾP HẠNG GPA NĂM HỌC TRƯỚC GPA TRƯỜNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
A GPA >= 9.0 GPA >= 8.5

IELTS >= 6.5
hoặc VEPT >= 56

8.5 <= GPA < 9.0 8.0<= GPA < 8.5

IELTS >= 7.0
hoặc VEPT >= 61

8.0 <= GPA < 8.5

7.5 <= GPA <8.0

IELTS >= 8.0
hoặc VEPT >= 70

B GPA >= 8.5 GPA >= 8.0

IELTS >= 6.0
hoặc VEPT >= 51

8.0 <= GPA < 8.5 7.5 <= GPA < 8.0

IELTS >= 6.5
hoặc VEPT >= 56

7.5 <= GPA < 8.0 7.0 <= GPA < 7.5

IELTS >= 8.0
hoặc VEPT >= 70

C GPA >= 8.0 GPA >= 7.5

IELTS >= 5.5
hoặc VEPT >= 46

7.5 <= GPA < 8.0 7.0 <= GPA < 7.5

IELTS >= 6.0
hoặc VEPT >= 51

7.0 <= GPA < 7.5 6.5 <= GPA < 7.0

IELTS >= 8.0
hoặc VEPT >= 70

Chương trình tài chính ưu đãi:

 • Học sinh đạt hạng A: Áp dụng hạn mức đầu tư là 2.400.000.000 VND khi tham gia gói Đầu tư học tập có hoàn lại và 700.000.000 VND khi tham gia gói Quyền ưu đãi học phí.
 • Học sinh đạt hạng B: Áp dụng hạn mức đầu tư là 2.500.000.000 VND khi tham gia gói Đầu tư học tập có hoàn lại, không được ưu đãi hạn mức cho gói Quyền ưu đãi học phí.
 • Học sinh đạt hạng C: Áp dụng hạn mức đầu tư là 2.600.000.000 VND khi tham gia gói Đầu tư học tập có hoàn lại, không được ưu đãi hạn mức cho gói Quyền ưu đãi học phí.

Quy trình tham gia chương trình EduFin AGS

*Chương trình EduFin không áp dụng với học sinh được hưởng học bổng.

Mời cha mẹ đăng ký tư vấn chương trình EduFin AGS

*Quý phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin

1.Thông tin của Phụ huynh

Chọn chức danh*

Họ và Tên Phụ huynh*

Số điện thoại*

Địa chỉ*

Địa chỉ Email*

Khối và lớp quan tâm*

Nội dung cần tư vấn

Hỏi đáp EduFin

Chương trình tài chính giáo dục EduFin là gì?

Với cam kết tài chính và học thuật dài hạn, phụ huynh được đảm bảo hưởng những quyền lợi, ưu đãi tài chính khi con em học tập tại Scotch AGS; và có cơ hội được ghi danh vào đại học quốc tế với ngân sách hợp lý.

Quá trình đăng ký chương trình như thế nào?
Chính sách rút vốn trước hạn và hoàn lại?
Chính sách chuyển nhượng gói đầu tư?