Tuyển sinh

Tuyển Sinh & Nhập Học

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀ QUY TRÌNH NHẬP HỌC

Scotch College – hệ thống trường quốc tế Úc có lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển đã có mặt tại Việt Nam, khởi đầu bằng việc ra mắt Hệ thống Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc (Nam Úc Scotch AGS). Trong năm 2024 – 2025, Nam Úc Scotch AGS tuyển sinh từ Lớp 1 đến Lớp 11.

Điều kiện tuyển sinh

Tiểu học Quốc tế Úc (Lớp 1 - 5)

Điều kiện tuyển sinh lớp 1 và 2 

 • Học sinh tham gia buổi trải nghiệm tại Scotch AGS và phỏng vấn 1:1 với giáo viên trước khi nhập học.
 • Thông tin buổi trải nghiệm: Đây là cơ hội để các gia đình và các em học sinh lứa tuổi nhỏ được làm quen với môi trường học tập quốc tế và văn hoá giáo dục của nhà trường. Buổi trải nghiệm cũng là dịp để Nhà trường hiểu thêm về nguyện vọng của cha mẹ, cũng như tính cách, sở thích và điểm mạnh của từng em học sinh. Phụ huynh trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát tuyển sinh, bao gồm các thông tin về điểm mạnh, sở thích của trẻ, lịch sử học tập cũng như các nhu cầu hỗ trợ đặc biệt trong học tập, kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt, tâm lý (nếu có).

Điều kiện tuyển sinh Lớp 3, 4 và 5

 • Học sinh cần tham gia buổi trải nghiệm tại Scotch AGS và làm bài kiểm tra đánh giá đầu vào.
 • Thông tin buổi trải nghiệm: Đây là cơ hội để các gia đình và các em học sinh lứa tuổi nhỏ được làm quen với môi trường học tập quốc tế và văn hoá giáo dục của nhà trường. Buổi trải nghiệm cũng là dịp để Nhà trường hiểu thêm về nguyện vọng của cha mẹ, cũng như tính cách, sở thích và điểm mạnh của từng em học sinh. Phụ huynh trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát tuyển sinh, bao gồm các thông tin về điểm mạnh, sở thích của trẻ, lịch sử học tập cũng như các nhu cầu hỗ trợ đặc biệt trong học tập, kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt, tâm lý (nếu có).

Điều kiện tuyển sinh Lớp 6 và 7 

 • Học sinh có điểm trung bình (GPA) của năm học/ học kỳ gần nhất từ 7.0/10 trở lên, và có trình độ tiếng Anh tương đương Pearson Versant 37 (Ielts 4.0) trở lên.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện tiếng Anh nhưng có điểm GPA dưới 7.0 hoặc bảng điểm của học sinh không thể quy đổi được hoặc bảng điểm của các trường quốc tế khác thì cần hoàn thành thêm bài thi CAT4 (Cognitive Abilities Test) và phải đạt điểm trung bình (SAS) CAT4 từ 95 trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 90.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện GPA nhưng có trình độ tiếng Anh dưới Pearson Versant 37 (Ielts 4.0) thì được cấp Thư mời nhập học có điều kiện: Học sinh cần đạt điểm Pearson Versant 37 trước ngày 15/7/2024 để đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào. Nhà trường không hoàn cọc nếu học sinh không thoả điều kiện đầu vào.

Điều kiện tuyển sinh Lớp 8 và 9

 • Học sinh có điểm trung bình (GPA) của năm học/ học kỳ gần nhất từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương, và có trình độ tiếng Anh tương đương Pearson Versant 41 (Ielts 4.5) trở lên.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện tiếng Anh nhưng có điểm GPA dưới 7.0 hoặc bảng điểm của học sinh không thể quy đổi được hoặc từ các trường quốc tế khác thì cần hoàn thành thêm bài thi CAT4 và phải đạt điểm trung bình (SAS) CAT4 từ 95 trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 90.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện GPA nhưng có trình độ tiếng Anh dưới Pearson Versant 41 (Ielts 4.5) thì được cấp Thư mời nhập học có điều kiện: Học sinh cần đạt điểm Pearson Versant 41 trước ngày 15/7/2024 để đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào. Nhà trường không hoàn cọc nếu học sinh không thoả điều kiện đầu vào.

Điều kiện tuyển sinh Lớp 10

 • Học sinh có điểm trung bình (GPA) của năm học/ học kỳ gần nhất từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương, điểm trung bình của môn Toán phải đạt từ 6.5/10 trở lên cho học kì gần nhất, và có trình độ tiếng Anh tương đương Pearson Versant 46 (Ielts 5.0) trở lên.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện tiếng Anh nhưng có điểm GPA dưới 7.0 hoặc bảng điểm của học sinh không thể quy đổi được hoặc từ các trường quốc tế khác thì cần hoàn thành thêm bài thi CAT4 và phải đạt điểm trung bình (SAS) CAT4 từ 95 trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 90.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện GPA nhưng có trình độ tiếng Anh dưới Pearson Versant 46 (Ielts 5.0) thì được cấp Thư mời nhập học có điều kiện: Học sinh cần đạt điểm Pearson Versant 46 trước ngày 15/7/2024 để đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào. Nhà trường không hoàn cọc nếu học sinh không thoả điều kiện đầu vào.

Điều kiện tuyển sinh Lớp 11 (tuyển bổ sung)

 • Học sinh đủ tuổi nhập học Lớp 11 có điểm trung bình (GPA) của năm học/ học kỳ gần nhất từ 7.5/10 trở lên hoặc tương đương, điểm trung bình của môn Toán phải đạt từ 6.5/10 trở lên cho học kì gần nhất, và có trình độ tiếng Anh tương đương Pearson Versant 57 (Ielts 6.0) trở lên.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện tiếng Anh nhưng có điểm GPA dưới 7.5 hoặc bảng điểm của học sinh không thể quy đổi được hoặc từ các trường quốc tế khác thì cần hoàn thành thêm bài thi CAT4 và phải đạt điểm trung bình (SAS) CAT4 từ 95 trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 90.
 • Trường hợp học sinh đạt điều kiện GPA nhưng có trình độ tiếng Anh dưới Pearson Versant 57 (Ielts 6.0) thì được cấp Thư mời nhập học có điều kiện: Học sinh cần đạt điểm Pearson Versant 51 trước ngày 15/7/2024 để đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào. Nhà trường không hoàn cọc nếu học sinh không thoả điều kiện đầu vào.

Hồ sơ đăng ký cần thiết ban đầu:

 • Đơn đăng ký nhập học
 • Bản sao y màu học bạ năm học gần nhất
 • Bản sao y màu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có)
 • Bản sao y màu Giấy khai sinh hoặc CCCD/ CMND hoặc Hộ chiếu của học sinh

Chính sách hỗ trợ tài chính và học bổng

 • Đối với học sinh nhập học mới (từ lớp 1 – lớp 8): chính sách này sẽ có hiệu lực đến hết lớp 9.
 • Đối với học sinh nhập học mới (từ lớp 9 trở lên): chính sách này sẽ có hiệu lực đến hết lớp 12.

Đợt 1 – Early round – Trước 31/01/2024

 • Học sinh đăng ký nhập học từ lớp 1 tới lớp 11 sẽ được hỗ trợ 35% học phí.
 • Đối với học sinh nhập học lớp 6 tới lớp 11 đạt điều kiện xét học bổng sẽ nhận học bổng mức 45%.
 • Phụ huynh có thể chọn tham gia Quyền chọn ưu đãi học phí 40% với giá trị gói quyền ưu đãi học phí là 500 triệu.

Đợt 2 – Regular round – Từ 01/02/2024 tới 30/04/2024

 • Học sinh đăng ký nhập học từ lớp 1 tới lớp 11 sẽ được hỗ trợ 30% học phí.
 • Đối với học sinh nhập học lớp 6 tới lớp 11 đạt điều kiện xét học bổng sẽ nhận học bổng mức 40%.
 • Phụ huynh có thể chọn tham gia Quyền chọn ưu đãi học phí 40% với giá trị gói quyền ưu đãi học phí là 600 triệu.

Đợt 3 – Rolling round – Sau 01/05/2024

 • Học sinh đăng ký nhập học từ lớp 1 tới lớp 11 sẽ được hỗ trợ 25% học phí.
 • Đối với học sinh nhập học lớp 6 tới lớp 11 đạt điều kiện xét học bổng sẽ nhận học bổng mức 35%.
 • Phụ huynh có thể chọn tham gia Quyền chọn ưu đãi học phí 40% với giá trị gói quyền ưu đãi học phí là 650 triệu.