Lịch học năm Scotch AGS

HỌC KỲ I

05/09/2022 – 12/01/2023

Giai đoạn 1 

 • 05/09/2022: Bắt đầu giai đoạn I
 • 28/10/2022: Kết thúc giai đoạn I
 • 04/11/2022: Họp chuyên môn
 • 31/10 – 05/11/2022: Nghỉ giữa kỳ

Giai đoạn 2

 • 07/11/2022: Bắt đầu giai đoạn II
 • 20/11/2022: Ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 26/12/2022 – 02/01/2023: Nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương lịch 
 • 12/01/2023: Kết thúc giai đoạn II
 • 13/01/2023: Họp chuyên môn

HỌC KỲ II

30/01/2023 – 14/06/2023

Giai đoạn 3

 • 16/01 – 27/01/2023: Nghỉ Tết Nguyên Đán
 • 30/01/2023: Bắt đầu giai đoạn III
 • 31/03/2023: Kết thúc giai đoạn III

Giai đoạn 4

 • 03/04/2023: Bắt đầu giai đoạn IV
 • 29/04/2023 Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
 • 30/04 – 05/05/2023: Ngày giải phóng miền Nam – Quốc tế Lao Động
 • 14/06/2023: Kết thúc giai đoạn IV