HỌC KỲ I

17/07/2023 – 17/11/2023

Giai đoạn 1 

 • 17/07/2023: Bắt đầu giai đoạn I
 • 15/09/2023: Kết thúc giai đoạn I
 • 22/09/2023: Họp chuyên môn
 • 16/09 – 24/09/2023: Nghỉ giữa kỳ

Giai đoạn 2

 • 25/09/2023: Bắt đầu giai đoạn II
 • 17/11/2023: Kết thúc giai đoạn II

HỌC KỲ II

21/11/2023 – 17/05/2024

Giai đoạn 3

 • 20/11/2023: Ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 21/11/2023: Bắt đầu giai đoạn III
 • 18/12/2023 – 05/01/2024: Nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch
 • 01/02/2024: Kết thúc giai đoạn III
 • 02/02/2024 – 16/02/2024: Nghỉ Tết Nguyên Đán

Giai đoạn 4

 • 19/02/2024: Bắt đầu giai đoạn IV
 • 29/04/2024 – 03/05/2024: Ngày giải phóng miền Nam – Quốc tế Lao Động
 • 17/05/2024: Kết thúc giai đoạn IV