Thư viện hình ảnh

Scotch AGS International Day 2023: Ngày hội văn hóa quốc tế

Một không gian văn hóa đa quốc gia đã được tái hiện chân thực bởi các em học sinh Scotch AGS – Ngày hội văn hóa quốc tế (The International Day) vào ngày 09/06/2023.

Ngày hội Quốc tế (The International Day) là một trong những hoạt động nổi bật của Scotch AGS nhằm góp phần giới thiệu sự hấp dẫn, đặc sắc của nền ẩm thực đa dạng, phong phú khắp nơi trên thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam. Thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn giúp các em trở thành công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập bằng cách học hỏi từ những nền văn hóa khác nhau để cải thiện điểm yếu và củng cố điểm mạnh trong văn hóa Việt Nam của mình.

Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Ngày hội văn hóa quốc tế
Chia sẻ