Thư viện hình ảnh

Scotch AGS Open Mic – Hát với nhau

Những Scotchies làm gì sau những giờ học và thi học kỳ căng thẳng? Câu lạc bộ “Open Mic – Hát với nhau” tại trường Scotch AGS sẽ là sân chơi giúp các em giao lưu, kết bạn và thể hiện tài năng ca hát của chính mình.

Hoạt động Open Mic - Hát với nhau
Open Mic - Hát với nhau tại Scotch AGS
hoạt động Open Mic Scotch AGS
Open Mic - Hát với nhau tại Scotch AGS
Chia sẻ