Blog

Chương trình Tú tài Úc tính điểm ATAR như thế nào?

học sinh THPT học chương trình tú tài Úc

Học sinh hoàn thành chương trình Tú tài Úc đều được điểm ATAR. Bằng Tú tài Úc và điểm ATAR sẽ có thể được nhận vào những đại học top 1% thế giới.

Chương trình Tú tài Úc – linh hoạt trong công nhận và đánh giá

Bằng Tú tài Úc là một chương trình dự bị đại học được công nhận cao rộng rãi, trang bị toàn diện cho người học kiến thức, kỹ năng để vào đại học và thích ứng với cuộc sống nghề nghiệp. Tấm bằng là chứng chỉ trung học phổ thông chính thức của chính phủ Nam Úc cấp, và được các trường đại học toàn cầu chấp nhận trong quá trình tuyển sinh.

Một trong những đặc điểm quan trọng của chương trình Tú tài Úc (ACE) là tính linh hoạt và sự công nhận các hình thức học tập và thành tích khác nhau. Ví dụ, Hội đồng SACE cấp tín chỉ cho những học sinh hoàn thành chương trình học tiếng Anh chuyên sâu, công nhận tới 40 tín chỉ ở Giai đoạn 1 cho thành tích này.

Chương trình ACE được công nhận trên toàn cầu và cung cấp cơ hội vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Học sinh tốt nghiệp chương trình ACE đã được nhận vào các trường đại học danh tiếng ở Úc và trên thế giới nhờ chương trình tập trung phát triển tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và năng lực học tập suốt đời.

Học sinh học chương trình tú tài Úc.
Học sinh học chương trình tú tài Úc sẽ được trải nghiệm những môn học đa dạng, làm nền tảng cho việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Sự công nhận này là minh chứng cho chất lượng và tính chặt chẽ của chương trình Tú tài Úc ACE, giúp chuẩn bị cho học sinh không chỉ về mặt học thuật mà còn về kỹ năng nghiên cứu và học tập, tạo điều kiện chuyển tiếp dễ dàng vào đại học​.

Ví dụ hàng nằm, Đại học Adelaide (Úc) luôn chào đón những học sinh đã tốt nghiệp chương trình Tú tài Úc. Không chỉ ở ngoài lãnh thổ nước Úc, những học sinh theo học chương trình Tú tài Úc ở nước ngoài cũng được công nhận và xét tuyển vào đại học. Những học sinh này đều được thể hiện tốt trong thời gian đại học.

Đó là bởi chương trình Tú tài Úc ACE cung cấp lộ trình giảng dạy đa chiều, đa dạng, cho phép học sinh tự tin lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích và con đường nghề nghiệp, làm nền tảng cho vào đại học.

Tính điểm ATAR từ chương trình Tú tài Úc

Xếp hạng tuyển sinh đại học Úc (điểm ATAR) là bảng xếp hạng phần trăm được sử dụng trên khắp nước Úc để so sánh thành tích chung của những học sinh đã hoàn thành các chương trình trung học phổ thông khác nhau ở nước Úc. ATAR đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học không chỉ ở Úc mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Để có thứ hạng ATAR, học sinh sẽ phải học một số môn học cụ thể, với các môn học đa dạng gồm tiếng Anh, toán, khoa học, nhân văn và nghệ thuật, đảm bảo rằng học sinh có thể điều chỉnh việc học theo sở thích và mục tiêu cụ thể.

Việc tính toán ATAR từ chương trình Tú tài Úc ACE, giống như các hệ thống khác của tiểu bang, bao gồm một quy trình phức tạp để chia tỉ lệ và tổng hợp điểm từ các môn học giỏi nhất của học sinh.

Thứ hạng ATAR quyết định học sinh được xét tuyển vào đại học top 1% thế giới
Điểm ATAR sẽ được quy ra thứ hạng ATAR bởi những môn học mà học sinh cao điểm nhất.

Chẳng hạn tại bang Nam Úc, Trung tâm Tuyển sinh Đại học Nam Úc (SATAC) tính toán ATAR cho những học sinh theo học Tú tài Úc bằng cách kết hợp điểm theo tỉ lệ từ 90 tín chỉ học tập tốt nhất.

Để đủ điều kiện nhận ATAR, học sinh phải hoàn thành ít nhất 90 tín chỉ của các môn tuyển sinh đại học (TAS) và các nghiên cứu được công nhận ở Giai đoạn 2, với ít nhất 60 tín chỉ trong số đó từ 20 tín chỉ TAS. Cách làm này đảm bảo rằng ATAR phản ánh thành tích của học sinh ở nhiều môn học và có thể so sánh được trên toàn quốc.

Đặc biệt, quá trình tính điểm ATAR cho các học sinh học Tú tài Úc thường liên quan đến việc tổng hợp các điểm số theo thang điểm từ các môn học tốt nhất của học sinh.

Ví dụ: ở New South Wales, ATAR cho học sinh Tú tài Úc được tính dựa trên tổng điểm theo thang điểm của 10 đơn vị khóa học HSC, bao gồm 2 đơn vị tiếng Anh tốt nhất và 8 đơn vị tốt nhất từ ​​các đơn vị còn lại. Học sinh sẽ được đảm bảo không gặp bất lợi cũng như không gặp bất lợi khi lựa chọn hình thức học tập.

Cũng phải nói thêm, “scaling” là một đặc điểm quan trọng của phép tính ATAR, nhằm mục đích so sánh điểm giữa các môn học khác nhau một cách công bằng. “Scaling” dựa trên nguyên tắc học sinh không được gặp bất lợi hay bất lợi khi lựa chọn môn học. Do đó, việc chia tỉ lệ sẽ điều chỉnh điểm số để tính đến sự khác biệt về độ khó của môn học và mức độ thành tích của học sinh học từng môn học trong chương trình Tú tài Úc.

Chia sẻ