Blog

Điểm ATAR xét tuyển vào đại học được tính như thế nào?

Thứ hạng ATAR được tính như thế nào

Dù các nguyên tắc không quá phức tạp, nhưng nhiều phụ huynh khi cân nhắc cho con theo học chương trình tú tài Úc vẫn gặp rắc rối để hiểu rõ điểm ATAR được tính như thế nào?

Điểm ATAR được tính như thế nào?

Tại Úc, điểm ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) được tính toán theo một quy trình đánh giá nghiêm ngặt kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông. Quy trình này tương tự với các học sinh ở các quốc gia khác theo học các chương trình tú tài Úc (ACE).

Cụ thể, hãy bắt đầu với từng môn học trong chương trình Tú tài Úc (ACE). Với từng môn học, học sinh nhận điểm dựa trên kết quả các bài kiểm tra, kỳ thi cuối kỳ. Điểm số thường được tính dưới dạng điểm phần trăm hoặc theo thang điểm từ 0 đến 100 hay từ 0 đến 20.

Điểm số của từng môn học còn được “điều chỉnh” (scale) tương ứng độ khó của môn học, tạo sự công bằng hơn khi so sánh tổng thể giữa các học sinh.

Ví dụ, môn Toán nâng cao (Advanced Mathematics) thường được xem là khó hơn Toán cơ bản (Standard Mathematics). Kết quả của những học sinh chọn Toán nâng cao thường được “điều chỉnh” tăng thêm để tương xứng với “độ khó” của môn này.

Điểm ATAR được tính như thế nào là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm
Tại nhiều hội thảo trường Nam Úc Scotch AGS, điểm ATAR được tính như thế nào là câu hỏi thu hút nhiều sự quan tâm của phụ huynh.

Tương tự, môn Văn học Anh (English Literature) thường yêu cầu kỹ năng phân tích và hiểu biết sâu rộng hơn môn Tiếng Anh cơ bản (Standard English). Các bài kiểm tra luôn được yêu cầu cao về khả năng phân tích văn bản và biểu đạt ý tưởng của người học. Do vậy, điểm của môn Văn học Anh (English Literature) cũng sẽ được “điều chỉnh” nhỉnh hơn so với môn Tiếng Anh cơ bản (Standard English).

Sau khi có được tổng điểm từng môn riêng lẻ, người ta sẽ tính điểm tổng từ tất cả các môn mà mỗi em theo học. Thường thì, các học sinh thường chọn từ 4-5 môn học, có em chọn nhiều hơn.

Cuối cùng, điểm số tổng được quy đổi thành một con số phần trăm, có giá trị từ 0 đến 99.95. Con số phần trăm này cũng là điểm ATAR, cho biết thứ hạng khi xét tổng điểm tốt nghiệp của học sinh so với các thí sinh cùng năm ở một tiểu bang. Ví dụ, điểm ATAR của một học sinh là 80, đồng nghĩa học sinh đã vượt qua 80% bạn đồng trang lứa trong năm tốt nghiệp.

Điểm ATAR với chương trình bang Nam Úc

Hãy cùng xét một ví dụ cụ thể về chương trình Tú tài Úc (ACE) ở bang Nam Úc với bằng tốt nghiệp nhận được là bằng SACE do Chính quyền Nam Úc cấp.

Lưu ý rằng, mỗi tiểu bang tại Úc triển khai một chương trình tú tài khác nhau, nhưng có giá trị tương đương và đều là một phần thuộc Chương trình Tú tài Úc (ACE). Tuy nhiên, dù học chương trình của tiểu bang nào, kết quả của các thí sinh khi hoàn tất chương trình tú tài cũng sẽ được quy về điểm ATAR cho mục đích so sánh, đánh giá.

Lộ trình học chương trình tú tài Úc - ACE
Để biết điểm ATAR được tính như thế nào, đầu tiên, học sinh cần bắt đầu vào giai đoạn chọn môn học trong 3 năm THPT tại Nam Úc Scotch AGS.

Cụ thể, chương trình tú tài Úc (ACE) ở bang Nam Úc được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thường tương ứng với lớp 11, các em sẽ hoàn thành những môn học bắt buộc cùng với kế hoạch học tập cá nhân, 1 năm cho môn tiếng Anh và ít nhất một học kỳ cho môn toán.

Ở giai đoạn 2, ngoài những môn bắt buộc, các em sẽ được đảm nhận dự án nghiên cứu. Học sinh được tự do lựa chọn rất nhiều môn học theo đúng với khả năng và sở thích.

Về việc cho điểm, trong giai đoạn 1, các bài kiểm tra của các em đều sẽ được nhà trường đánh giá. Trong giai đoạn 2, 70% kết quả của môn học được xem xét từ nội bộ nhà trường và 30% kết quả các môn học còn lại được đánh giá bởi Hội đồng SACE, thuộc Chính phủ bang Nam Úc.

Để đảm bảo quy trình đánh giá chất lượng tốt nhất, các bài kiểm tra của SACE đều được chấm dựa theo khung tiêu chuẩn đã được phê duyệt và chuẩn hóa theo từng môn. Các bài kiểm tra còn được chấm đối chiếu và so sánh với các bài thi khác trong toàn bang để đảm bảo sự công bằng.

Đến đây, việc tính điểm ATAR cho các môn học tốt nghiệp sẽ gần như tương tự với quy tắc chung. Sau khi có tổng điểm từng môn và đã qua phần “hiệu chỉnh” theo độ khó, kết quả của các em sẽ được xếp hạng theo tỉ lệ phần trăm để ra điểm ATAR cuối cùng, từ đó biết được thứ hạng của mình trong kỳ thi.

Chia sẻ