Sự kiện

Chia sẻ
Sự kiện
19h0006 tháng 04 2022

“Talk with Scotch AGS” #7: Chương trình giảng dạy khối Trung học cơ sở tại Scotch College Adelaide

Talk with Scotch AGS 7: Chương trình giảng dạy khối trung học cơ sở

Vừa qua, buổi hội thảo thứ 7 của chuỗi sự kiện “Talk with Scotch AGS” với chủ đề: “Chương trình giảng dạy khối Trung học cơ sở tại Scotch College Adelaide”. Buổi sự kiện sẽ có sự tham gia của TS. Kelly Sharp – Giám đốc Điều hành Hệ Thống Giáo Dục Quốc Tế Scotch, thầy Mathew Disher – Hiệu trưởng Khối Trung học cơ sở Scotch College Adelaide và điều phối chương trình, TS. Hoa Phạm – Giám đốc phát triển dự án Trường Scotch AGS.

Nội dung sự kiện:

  • Trọng tâm chương trình và điều làm nên sự khác biệt bậc Trung học cơ sở tại Scotch
  • Chương trình nâng cao dành cho học sinh tài năng và hoạt động giảng dạy, học tập hằng ngày tại Scotch
  • Hành trang chuẩn bị bước vào Trung học phổ thông

 

Phần thứ nhất, thầy Matthew chia sẻ “Trọng tâm của chương trình giảng dạy THCS tập trung phát triển những kiến thức và kỹ năng suy nghĩ, đặt tư duy nền tảng cho việc nhận thức và hiểu biết về cuộc sống.”

Ngoài ra giáo trình giảng dạy vừa phải linh hoạt trong thiết kế vừa phải tuân thủ chuẩn mực của chương trình đào tạo quốc gia và tổ chức kiểm định ACARA. Nội dung đào tạo chú trọng tính học đi đôi với hành.

Phần thứ hai các diễn giả sẽ cùng chia sẻ chuyên sâu hơn về chương trình học ở bậc Trung học cơ sở bao gồm chương trình phát triển tài năng của các bạn sinh viên, tạo điều kiện cho các bạn có điểm số ấn tượng tham gia vào các chương trình chuyên và nâng cao, với điểm nổi bật là đẩy mạnh tính cá nhân hóa trong từng học sinh.

“Giáo viên chúng tôi quan tâm đến mỗi cá nhân học sinh của mình và hiểu rõ điểm mạnh và khả năng của từng em theo từng mỗi thời điểm cụ thể khác nhau và chú trọng quá trình phát triển lâu dài, chứ không đơn giản chỉ đánh giá chung năng lực của học sinh theo mỗi học kỳ hay mỗi năm học.” Tiến sĩ Kelly chia sẻ.

Phần thứ ba là các chuyên gia cùng trao đổi và chia sẻ về các kỹ năng mà trường trang bị ở bậc Trung học cơ sở để làm nền tảng cho các em ở bậc Trung học phổ thông cũng như hình thức và phương pháp đánh giá năng lực, kết quả học tập của các em tại Scotch để có thể hiểu rõ khả năng và sự tiến bộ của học sinh qua từng học kỳ qua những chia sẻ của thầy Matthew.

Các kỹ năng cần phải trau dồi cho các em học sinh ngày từ những năm đầu Trung học là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu, học đi đôi với hành, học thông qua trải nghiệm để các em có thể có đủ tự tin đưa ra quyết định cho con đường tương lai của mình. Sự kiện còn chú trọng vào những phẩm chất mà một sinh học tại Scotch cần có để đạt được những thành tựu sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ