Thư viện hình ảnh

First Aid 2023: Tập huấn sơ cấp cứu

Ngày 14/07/2023, buổi tập huấn sơ cấp cứu dành cho nhân viên Scotch AGS đã được tổ chức tại cơ sở Tây Sài Gòn (300 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Đây là buổi tập huấn dành cho tất cả nhân viên nhà trường với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản trong sơ cứu để đội ngũ giáo viên và nhân viên có thể ứng biến linh hoạt trong những tình huống y tế khẩn cấp, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đề cao sự an toàn như Scotch AGS.

Song song với việc đẩy mạnh chương trình đào tạo, Scotch AGS rất chú trọng vào kiến thức nghiệp vụ về các kỹ năng khác của giáo viên. Chính vì vậy, những buổi tập huấn dành cho giáo viên sẽ luôn được tổ chức định kỳ để cập nhật cho các thầy cô những kiến thức mới, hoàn thiện hơn về chuyên môn và cả những kỹ năng cần thiết.

Tập huấn sơ cấp cứu tại Scotch AGS.
Chia sẻ